אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer ו – Google Chrome

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.

מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

הנגשת האתר האינטרנט בוצעה על ידי בעליו החוקיים של האתר מתכת בן עזר בע”מ
מורשה / אחראי נגישות -מר’ עמית בן עזר 09-8866300 זמין בשבילכם


This website complies with the requirements of the Equal Rights for Persons with Disabilities (Service Accessibility Adjustments), 2013.

The accessibility adjustments were made according to the recommendations of the Israeli standard (ICE 5568) for content accessibility on the Internet at the AA level and the international WCAG2.0 document.

The tests were tested for the highest compatibility for Firefox and Internet Explorer and Google Chrome browsers

The site provides a semantic structure, assistive technologies and support for folding patterns to be operated with a keyboard using the Enter and Esc keys to exit menus and windows. See the website operation section for details.

Optimized for display in common browsers and for use on the cell phone.

The website was made accessible by the legal owners of Racing Center Motors Ltd

Mr. Amit Benezer will be available for you at phone umber 09-8866300 or via email stompisrael@gmail.com.

logo בניית אתרים